پروژه ,پایان نامه , تحقیق , کارآموزی و .....

پروژه و پایان نامه , کار تحقیقی پاورپوینت و مقالات دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

کلیه محصولات فروشگاه تست شده اند .در صورت هرگونه مشکل می توانید با اینجانب تماس حاصل فرمائید.ضمناً در صورت نارضایتی کل مبلغ پرداختی قابل بازگشت می باشد.در صورت هرگونه سوال می توانید با ما تماس بگیرید. تلفن تماس : 09178424832 مجید انصاری

پاورپوینت رشته معماری با عنوان\" پروژه آشنایی و مرمت حمام یعقوبیه در اردبیل\"

پاورپوینت  رشته معماری  با عنوان\ پاورپوینت   رشته معماری   با عنوان " پروژه آشنایی و مرمت حمام یعقوبیه در اردبیل "   به صورت فایل پاور( 127 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد . بصورت کامل و همراه فهرست مطالب و عکس های مختلف مرتبط با موضوع  می باشد .   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت کار شده رشته معماری با عنوان\" پروژه مرمت کاری معماری حمام خان در کاشان\"

پاورپوینت  کار شده رشته معماری  با عنوان\ پاورپوینت   رشته معماری   با عنوان " بپروژه مرمت معماری  حمام خان در کاشان "   به صورت فایل پاور( 90 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد . بصورت کامل و همراه فهرست مطالب و عکس های مختلف مرتبط با موضوع  می باشد .   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,300 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان\" باغ شاهزاده ماهان کرمان\"

پاورپوینت  رشته معماری  با عنوان\ پاورپوینت   رشته معماری   با عنوان " باغ شاهزاده ماهان کرمان "   به صورت فایل پاور( 18 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد . بصورت کامل و همراه فهرست مطالب و عکس های مختلف مرتبط با موضوع  می باشد .   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,300 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان\" آب انبار در معماری اسلامی\"

پاورپوینت   رشته معماری   با عنوان " آب انبار در معماری اسلامی "   به صورت فایل پاور( 30 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد . بصورت کامل و همراه فهرست مطالب و عکس های مختلف مرتبط با موضوع  می باشد .   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان گـزارش تـوصيفـي خـانـه تـاريخـي عبـاسيـان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « گـزارش تـوصيفـي خـانـه تـاريخـي عبـاسيـان » به صورت فایل پاور(19 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد. جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,400 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « معماری کاروانسرا و انواع کاروانسرا »

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « معماری کاروانسرا و انواع کاروانسرا » به صورت فایل پاور ( 41 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,100 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان هندسه در معماری اسلامی

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « هندسه در معماری اسلامی » به صورت فایل پاور ( 81 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,750 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان سازه های عنکوبتی در معماری

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « سازه های عنکوبتی در معماری » به صورت فایل پاور ( 85 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,660 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان پروژه روستا موردی روستای مارین استان کهگیلویه و بویراحمد

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « پروژه روستا موردی روستای مارین استان کهگیلویه و بویراحمد » به صورت فایل پاور ( 65 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,060 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « بررسی معماری پل روستای خیرآباد گچساران»

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « بررسی معماری پل روستای خیرآباد گچساران» به صورت فایل پاور ( 20 اسلاید ) و 60 عکس گرفته شده از این پل می باشد و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,100 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « بررسی شهرسازی بافت تاریخی شهر دهدشت»

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « بررسی شهرسازی بافت تاریخی شهر دهدشت» به صورت فایل پاور ( 65 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,220 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « چمن های مصنوعی در معماری »

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « چمن های مصنوعی در معماری » به صورت فایل پاور ( 45 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,610 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « سازه های بادی در معماری»

پاورپوینت رشته معماری با عنوان « سازه های بادی در معماری» به صورت فایل پاور ( 58 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,610 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" تجهیزات حمام و سرویس بهداشتی و نحوه نصب به صورت فایل پاور ( 57 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,820 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" مطالعات بیمارستان و نمونه خارجي همراه با استانداردهاي و دياگرام  به صورت فایل پاور ( 58 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت رشته برق با عنوان

پاورپوینت رشته برق با عنوان" فیلتر (صافی ، آشکارساز و مبدل » به صورت فایل پاور ( 18 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد.   بصورت کامل و همراه مطالب و عکس در کنار مطالب می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته برق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,100 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" پروژه روستا شامل نقش عوامل مختلف در شکل گیری روستا »

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" پروژه روستا شامل نقش عوامل مختلف در شکل گیری روستا » به صورت فایل پاور ( 114 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,220 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" طراحی معماری مجتمع های مسکونی

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" طراحی معماری مجتمع های مسکونی » به صورت فایل پاور ( 40 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,400 تومان

پاورپوینت رشته روانشناسی با عنوان

پاورپوینت رشته روانشناسی با عنوان" انواع اختلالات در روان شناسی » به صورت فایل پاور ( 44 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و نمودار می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته روانشناسی توضیح اولیه محصول : اختلالاتی که در اینجا مورد بحث قرار خواهیم داد عبارتند از : اختلالات خوردن ، اختلالات دفع ، و دامنه ای از اختلالات که در آنها افراد فقدان کنترل بر تکانه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" جزئیات تیر و آرماتور در ساختمان »

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" جزئیات تیر و آرماتور در ساختمان » به صورت فایل پاور ( 37 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,400 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" ایمنی ساختمان در برابر زلزله و حریق

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" ایمنی ساختمان در برابر زلزله و حریق » به صورت فایل پاور ( 45 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,450 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" معماری مهاربندها » به صورت فایل پاور ( 18 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,400 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان مواد و مصالح ساختمانی نوین

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" مواد و مصالح ساختمانی نوین » به صورت فایل پاور ( 47 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,100 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" طرح و اجرای ساختمان هایی با مصالح بنایی

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" طرح و اجرای ساختمان هایی با مصالح بنایی » به صورت فایل پاور (130 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد.
بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری
...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,520 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان کف سازی

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" کف سازی » به صورت فایل پاور ( 82 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,800 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" سقف کاذب »

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" سقف کاذب » به صورت فایل پاور ( 50 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,520 تومان

اورپوینت رشته معماری با عنوان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" معماری درسقف تیرچه و بلوک و اجزائ آن » به صورت فایل پاور ( 27 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,820 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" ساختمان اسکلت فلزی »

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" ساختمان اسکلت فلزی » به صورت فایل پاور (120 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد. جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,660 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" خاکبرداری زمین و نوع خاک زمین در معماری »

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" خاکبرداری زمین و نوع خاک زمین در معماری » به صورت فایل پاور ( 20 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,680 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" معماری تأسیسات مکانیکی در ساختمان»

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" معماری تأسیسات مکانیکی در ساختمان » به صورت فایل پاور ( 35 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,030 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" معماری تأسیسات الکتریکی در ساختمان»

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" معماری تأسیسات الکتریکی در ساختمان » به صورت فایل پاور ( 28 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,890 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان : ساختمان های خرپایی.فضایی.بادی

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" ساختمان های خرپایی.فضایی.بادی » به صورت فایل پاور ( 25 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,750 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" سازه های کابلی»

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" سازه های کابلی » به صورت فایل پاور ( 70 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,450 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان سازه های فضاکار

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" سازه های فضاکار » به صورت فایل پاور ( 130 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. تعدادی از اسلاید ها به زبان انگلیسی است بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,220 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" اقلیم در معماری»

پاورپوینت رشته معماری با عنوان" اقلیم در معماری » به صورت فایل پاور ( 30 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد. بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,100 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان"    رنگ کاری و دکوراسیون در ساختمان "به صورت فایل پاور ( 85 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد. دارای مطالب و همراه با عکس مربوط به آن می باشد.   جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,100 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان روستا ( موردی روستای فتح آباد استان فارس)

پاورپوینت رشته معماری با عنوان پروژه روستا ( موردی روستای فتح آباد استان فارس) به صورت فایل پاور (50 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد. همراه با مطالب و عکس مربوط به آن می باشد . جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,450 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان روستا ( موردی روستای میمند)

پاورپوینت رشته معماری با عنوان پروژه روستا ( موردی روستای میمند) به صورت فایل پاور (150 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد. همراه با مطالب و عکس مربوط به آن می باشد . جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,780 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان روستا ( موردی روستای کلین)

پاورپوینت رشته معماری با عنوان پروژه روستا ( موردی روستای کلین) به صورت فایل پاور (145 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد. همراه با مطالب و عکس مربوط به آن می باشد . جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,710 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان روستا ( موردی روستای برغان)

پاورپوینت رشته معماری با عنوان پروژه روستا ( موردی روستای برغان) به صورت فایل پاور (120 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد. همراه با مطالب و عکس مربوط به آن می باشد . جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت رشته معماری با عنوان روستا (موردی روستای کمدره)

پاورپوینت رشته معماری با عنوان پروژه روستا (موردی روستای کمدره) به صورت فایل پاور(53 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد. همراه با مطالب و عکس مربوط به آن می باشد . جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,150 تومان
تعداد صفحه(3):